Digitale Delta
Informatiehuis Water

Digitale Delta API

Organisaties die de Digitale Delta API op hun applicatie of database hebben geïmplementeerd, kunnen hun data op een uniforme en eenvoudige manier laten doorzoeken. Gebruikers krijgen de beschikking over betrouwbare meetgegevens omdat die voldoen aan de standaarden die van belang zijn voor de watersector.

De DD API-specificatie 3.0 is breed toepasbaar. De uitwisseling van verschillende soorten meetdata (zoals tijdreeksen, rasterdata en verwachtingen) wordt ondersteund voor meerdere toepassingsgebieden (waterkwaliteit, waterkwantiteit, ecologie en waterzuivering). De zoek- en filtermechanismen zijn voor al deze toepassingen hetzelfde.

De Digitale Delta API kan dan ook grote toegevoegde waarde hebben voor alle waterbeheerders die metingen/verwachtingen nodig hebben om waterbeherend werk te kunnen uitvoeren.

Wat is de Digitale Delta API?

Een gestroomlijnde, uniforme informatiedeling zorgt ervoor dat snel en adequaat kan worden geanticipeerd en gereageerd op acute en structurele veranderingen in de waterhuishouding. Ketenpartijen in het waterbeheer kunnen door Digitale Delta bij applicatieontwikkeling voortbouwen op actuele, continu toenemende en verrijkte data. Waterbeherende overheden kunnen applicaties en visualisaties van verschillende leveranciers gemakkelijk en kosteneffectief combineren voor een integrale aanpak van waterbeheer en gebiedsontwikkeling.

Beschikbare gegevens kunnen worden getoond in viewers en desgewenst worden bijgehouden in catalogi. Deze kunnen regionaal of thematisch ingestoken zijn of geënt op gebruik binnen een operationeel kader, bijvoorbeeld voor specifieke analyses.

Digitale Delta API 3.0

In versie 3.0 van de Digitale Delta API-specificatie zijn verschillende varianten van de DD API geïntegreerd tot één sterke API voor de watersector. De Digitale Delta API 3.0 omvat een open en niet merk-, omgevings- of systeemgebonden specificatie die door iedereen vrij gebruikt kan worden zonder licentie. Er is ook een open source implementatie beschikbaar die als uitgangspunt kan worden gebruikt door aanbieders.

Bekijk de video over slim watermanagement hier.

Aan welke standaarden voldoet de DD API 3.0?

De DD API-specificatie is gebaseerd op OMS (de 19156:2023 standaard voor Observations, Measurements and Samples) en voldoet aan diverse (inter)nationale standaarden die van belang zijn voor gegevensuitwisseling binnen en door de watersector, zoals OData, TimeseriesML, CoverageJSON, OAuth2.0 en de standaard voor API's van het Forum Standaardisatie.

Voor de betekenis van de datavelden wordt gebruik gemaakt van de termen en definities uit:

Digitale Delta Community

De Digitale Delta Community is een gebruikersgroep waarin gebruikerswensen over de Digitale Delta API worden geïnventariseerd en resultaten en ontwikkelingen worden toegelicht.

Wil je informatie ophalen over de Digitale Delta API versie 3? Of wil je meedenken over of bijdragen aan de doorontwikkeling van de Digitale Delta API? Meld je dan aan voor de bijeenkomsten van de DD API Community!

Je vindt de data in onze online Agenda | Informatiehuis Water (ihw.nl).

Technische werkgroep

Er wordt ook gewerkt aan de opzet van een technisch georiënteerde werkgroep. Deze werkgroep gaat vooral adviseren op het gebied van informatiebeveiliging, standaardisatiethema's (sets met afspraken, documentatie, richtlijnen, et cetera), de aansluiting met de Aquo-standaard en de documentatie van de DD API.

Beheer van de Digitale Delta API

Het beheer van de Digitale Delta API is op verzoek van Rijkswaterstaat, de waterschappen en provincies ondergebracht bij het Informatiehuis Water.

De Architecture Board van de DD API bestaat uit het Informatiehuis Water, EcoSys en VORtech.

Technische beschrijvingen

De Digitale Delta formaten (DD-API, DD-ECO-API en DD API V3) zijn technische beschrijvingen.

Voor meer informatie hierover, kunt u de volgende pagina's raadplegen:

API Omschrijving
DD-API V2 Tijdsreeksen (chemisch, fysisch)
DD-ECO-API Observaties (ecologisch, chemisch, fysisch)
DD-API V3 OData en OM&S gebaseerd: Observaties, tijdseries, roosters (ecologisch, chemisch, fysisch)

De DD API V3 is volop in ontwikkeling. Er zijn al diverse Open Source projecten die bijdragen aan of gebruikmaken van de specificatie.

Open source projecten

Project Beschrijving
DD-API V3 Open source voorbeeldimplementatie Voorbeeldimplementatie in C# voor Postgres. Bevat o.a. een voorbeeld van het omzetten van een OData zoekopdracht naar een opslagmodel.
DD-API V3 $metadata validator Valideert een opgegeven DD-API V3 endpoint.
DD-API V3 validatiebestand (meest recente) bronbestand voor validatie t.b.v. de metadata validator
DD API V3 UI Dit is een website waarmee eenvoudig DD API V3 zoekopdrachten te maken zijn. Dit is werk in uitvoering.

Aanbieders

Implementatie Status Beschrijving Toegang
AquaDesk (geen tijdsreeksen) Gereed Ontsluiting van ecologisch/fysisch/chemische data van verschillende waterbeheerders https://ddapi.aquadesk.nl
SOVOn Gepland Ontsluiting van RWS vogeldata Onbekend
Wageningen Marine Research Gepland Ontsluiting van RWS vis-data Onbekend
AQUON Gereed, in test Ontsluiting van sensor data van verschillende waterschappen https://api.aquon.nl
WADAR (RWS) Gepland Ontsluiting van chemische data van RWS Onbekend