dd-grid-api

Achtergrond

Binnen het Digitale Delta project (zie www.digitaledelta.org) is een web service API ontwikkeld voor het zoeken, vinden een opvragen van tijdseries, de DD-API.
Zie www.digitaledelta.org/dd.v202.html voor de specifities van de DD-API, en zie https://github.com/DigitaleDeltaOrg/dd-api voor de verdere ontwikkelingen aan de DD-API.

De DD-GRID-API is een vervolg op dit traject, en richt zich op het zoeken, vinden en opvragen van roosterdata: statische en/of tijdafhankelijke data op een raster en/of een curvilineair grid.

Zowel de DD-API als de DD-GRID-API zijn ontwikkeld door de Digitale Delta Werkgroep, een samenwerking van een tiental bedrijven en instanties die allemaal betrokken zijn bij het waterbeheer in Nederland (lijst volgt). Deze werkgroep bestaat al een aantal jaren, en werkt sinds 2019 nauw samen met het InformatieHuis Water, dat momenteel werkt aan het overnemen van het beheer van de API’s.

Documentatie DD-GRID-API

De volgende documentatie en informatie over de DD-GRID-API beschikbaar: