Digitale Delta

Let's connect the water systems

 

 

Organisatie en beheer.

Per 1 januari 2022 is het beheer van de Digitale Delta API community op verzoek van de partners ondergebracht bij het informatiehuis Water.

 

Organisatie

De Digitale Delta specificaties worden beheerd door Informatiehuis Water (IHW). IHW maakt deze standaards niet: dat doen de partners en marktpartijen. IHW valideert de standaards wel en controleert of de richting en denkwijze correct is en in overeenstemming met andere standaards. Dit wordt gedaan door de Architecture Board.

Aansluiting bij de verschillende werkgroepen (bv. DD-API, DD-ECO-API, DD-GRID-API en C-API) staat iedereen vrij.

Per groep hebben we een lead, een trekker of ambassadeur. Diens verantwoordelijkheid is om de standaard te promoten en procesbewaking te doen.

Daarnaast zijn er nog 'special interest' groepen, die specifiek over onderdelen in of de samenhang over de API's gaan.

De Architecture Board en de Security groep zijn hier voorbeelden van.

 

Standaarden

De Digitale Delta heeft zich tot doel gesteld om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de API strategie van Nederland en het kennisplatform API's. Met dit uitgangspunt maakt de Community Digitale Delta een grote stap voorwaards in volwassenheid. Echter dit is niet een stap die snel of eenvoudig te verwezenlijken is. Het zal nog even wat tijd kosten

Als semantische bron wordt zoveel mogelijk de AQUO-Standaard aangehouden. Dit is vooral van belang in de betekenis van de data die via de Digitale Delta specificatie wordt uitgewisseld. De Digitale Delta is een specificatie van een protocol, niet een specificatie die beschrijft hoe een systeem ingericht moet worden.

 

 

 

>> Digitale Delta

>> Onderhoud & Beheer

>> Community

>> Doorontwikkeling